O Szkole PDF Drukuj Email

 Wiadomości o reformie oświaty     www.reformaedukacji.men.gov.pl

 

MISJA  NASZEJ SZKOŁY

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem,

o to, ażeby był, a nie tylko więcej miał;

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być

nie tylko z drugim, ale i dla drugich”

 JAN PAWEŁ II

 

WIZJA  

 1. Jesteśmy szkołą atrakcyjną, twórczą.
 2. Oferujemy możliwość wszechstronnego rozwoju ucznia, odkrywania i rozwijania talentów.
 3. Stwarzamy dziecku warunki do samodzielnego poznawania siebie.
 4. Mobilizujemy do rzetelnej samooceny i rozwijamy poczucie własnej wartości.
 5. Przybliżamy podstawowe zasady obowiązujące w stosunkach międzyludzkich.
 6. Kształtujemy poczucie szacunku wobec szkoły, rodziny, Ziemi Sejneńskiej i Ojczyzny.
 7. Wspieramy rodziców w wychowaniu dziecka.

 My, nauczyciele:

 1. Dążymy do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.
 2. Pozwalamy młodym ludziom szukać swego ideału człowieka, który szuka prawdy siłą swego umysłu, otwiera się na dobro i budzi w sercu najszlachetniejsze uczucia.
 3. Dążymy do poszanowania prawa i ludzkiej godności. 
 4. Harmonijnie realizujemy zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary naszej pracy.
 


Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.